پیش ثبت نام

پیش ثبت نام مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی نیمسال اول مهرماه ۱۳۹۵ 
مرکز آموزش علمی کاربردی واحد ۱۹ خانه کارگر قائم شهرداوطلب گرامی ضمن تشکر از انتخاب مرکز آموزش علمی کاربردی واحد ۱۹ خانه کارگر قائم شهر ، به آگاهی می رساند تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله اخذ مشاوره و انتخاب رشته تحصیلی بوده و ثبت نام قطعی پس از اعلام و تکمیل فرم ثبت نام مراکز علمی کاربردی سازمان سنجش خواهد بود.

توجه : اطلاعات را به فارسی وارد نمایید.

پیش ثبت نام در دوره های دانشگاه

اطلاعات شخصی
سوابق تحصیلی فعلی
انتخاب رشته مورد تقاضا جهت ثبت نام
CAPTCHA
لطفا صبر کنید