برنامه کلاسی کاردانی فنی اینترنت و شبکه های اینترنت ترم ۴ نیمسال اول ۹۶-۹۷

 


ادامه مطلب ...

برنامه کلاسی کاردانی حسابداری مالیاتی نیمسال اول ۹۶-۹۷


ادامه مطلب ...

معرفی موضوعات ارائه دروس “مبانی امنیت شبکه” و “پیکره بندی مسیریاب های شبکه”

your empty board

با سلام؛ دانشجویان محترم دروس ” مبانی امنیت شبکه” ( گروه: دوشنبه ۱۳-۱۵)  و   ” پیکره بندی مسسیریاب های شبکه“ (گروه: دوشنبه ۱۵-۱۸) می توانند از میان موضوعات پیشنهادی زیر، یکی را بعنوان موضوع ارائه خود انتخاب کنند. نکته یک : دانشجویان موضوع پیشنهادی خود را به همراه نام درس و مشخصات خود به آدرس […]


ادامه مطلب ...