معاون دانشگاه علمی کاربردی:بیشتر دانش آموختگان این دانشگاه جذب بازارکار می شوند. گلپایگان، اصفهان- ایرنا- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی و کاربردی گفت: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد دانش آموختگان این دانشگاه به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی به شغل مورد نظر خود می رسند. بهزاد بهرامی نسب عصر روز چهارشنبه […]