پیام ریاست

پیام ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۹ خانه کارگر

ورود شما عزیزان را به دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۹ خانه کارگر قائم شهر خیر مقدم می گویم. بدون شک تلاش علمی برای دستیابی به قله های رفیع دانش و بینش با توجه به تحولات عظیم علمی و تکنولوژیک ، پر اهمیت ترین وظیفه ما در سطح ملی و بین المللی است.تلاش مجموعه دانشگاهی بر این است که با تدارک یک برنامه هدفمند و پیشبرد زیرساخت های آموزشی و پژوهشی ، فضایی مملو از نشاط و شادابی علمی را برای دانشجویان فراهم آورد تا به این طریق خدمت صادقانه ای به جامعه بشری کرده باشد.

امید است دانشجویان و دانشگاهیان گرامی با استمداد از خداوند منان و با اتکا بر اصل خودباوری و اعتماد به نفس و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی ، به کار آموزش و پژوهش بپردازند و زمینه های پیشرفت و استقلال علمی را برای میهن عزیزمان بیش از پیش فراهم آورند.
انشاالله …

رضا صفایی طبالوندانی